8 mei 2018

Deelnemersovereenkomst

Deelnemersovereenkomst: gratismobielclaim.nl
Overeenkomst tussen CCL  b.v. / gratismobielclaim.nl en gedupeerde(n).

Claimant-aangeslotene / gedupeerde(n) en degene die zijn/haar/hun belangen wenst te laten behartigen door gratismobielclaim.nl zal bij de kosteloze inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden, voordat akkoord zal worden gegeven hiervoor door gedupeerde(n).