6 mei 2018

Algemene voorwaarden

gratismobielclaim.nl

Overeenkomst tussen:

gratismobielclaim.nl/CCL B.V. te Amsterdam

en

Claimant-aangeslotene, degene die zijn belangen wenst te laten behartigen door gratismobielclaim.nl zal bij inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden. Na een vooraf inzage in deze stukken , kan en mag benadeelde kiezen voor ons als belangenbehartiger van zijn/haar claims tegen de telecom providers. Er zijn geen kosten vooraf en/of achteraf verbonden aan deze claim, de gehanteerde fee (overigens binnen de normen van de richtlijnen van een claimcode) van dit schadedossier is 15% ex. btw en zal worden ingehouden op de schade-toekenning. Benadeelde zelf zal nimmer  een bijdrage voldoen.
Deze fee is er om de (forse) advocaat en proceskosten te dekken en zal alleen worden ingehouden bij het afronden van een succesvolle claim, die er nu wel moest komen