6 mei 2018

Aanmelden


Machtiging

Ja, hierbij verleen ik volmacht en geef ik opdracht aan Corpocon Legal (hierna ‘Corpocon’), gevestigd te Amsterdam, om zowel in als buiten rechte namens mij op te treden met betrekking tot mijn vordering op al mijn (voormalige) telecomproviders en ga akkoord met de algemene voorwaarden en de deelnemersovereenkomst